KGZiG

Zakres i tematyka badań wykonywanych w Katedrze Geologii Złożowej i Górniczej obejmuje całe spektrum problemów złożowych, począwszy od poszukiwania i rozpoznania złóż surowców mineralnych, poprzez ich ocenę jakościową i ilościową, aż do obsługi geologicznej kopalń. Ponadto prowadzone są badania z zakresu oceny procesów przeróbki surowców mineralnych, oceny wpływu zakładów górniczych na środowisko wraz z poeksploatacyjnym zagospodarowaniem kopalń. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dane o składzie osobowym znajdują się na podstronach poszczególnych Pracowni na które serdecznie zapraszamy.

NASI ABSOLWENCI

Alinanja Lantoarindriaka

National Agency for the Gold sector (Antananarivo Madagascar)

„Dzięki tej uczelni, która jest dobrze znana jeśli chodzi o geologię i górnictwo, moje marzenie stało się rzeczywistością: zdobyłam wiedzę i doświadczenie które pomogło mi w obecnej pracy.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, Read more

NASI ABSOLWENCI

Alinanja Lantoarindriaka

National Agency for the Gold sector (Antananarivo Madagascar)

„Dzięki tej uczelni, która jest dobrze znana jeśli chodzi o geologię i górnictwo, moje marzenie stało się rzeczywistością: zdobyłam wiedzę i doświadczenie które pomogło mi w obecnej pracy.”

Skip to content