dr hab. inż. Bukowski Krzysztof, prof. AGH

head of Department

email: buk@agh.edu.pl

tel: +48 12 617 24 01

 

consultations:

Tuesday 11.30-12.30

group name: K_Bukowski_KGZiG_konsultacje

link to MS Teams 

dr hab. inż. Bielowicz Barbara, prof. AGH

email: bbiel@agh.edu.pl

tel: +48 12 617 23 75

consultations:

Wenesdays 13.00-14.00

group name: B_Bielowicz_KGZiG_konsultacje

Mining geology, kod: r52rcz1

Analiza techniczna – węgle, kod: spnc40d

Podstawy nauki o złożach(KHGI-3rok)[KHGI], kod: cl3ps8

Podstawy nauki o złożach(KAŚKiGG+KSE), kod: q7w6vus

dr inż. Botor Dariusz

email: botor@agh.edu.pl

tel: +48 12 617 24 17 // +48 12 617 24 18

consultations:

SIP-GIS III rok OS gr 1 i gr 2 – Poniedziałek 10.00-11.00

group name: D_Botor_KGZiG_konsultacje

link to MS Teams – SIP-GIS III

Economic Geology II (industrial materials) Coal geology – Wtorek 11.00-12.00

group name: D_Botor_KGZiG_konsultacje

link to MS Teams – Economic Geology II

mgr inż. Ćwiertnia Tomasz

email: tomasz.cwiertnia@agh.edu.pl

tel: +48 12 617 24 47

dr inż. Gabriela Kozub-Budzyń

email: lato@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 46 02 // +48 12 617 38 45

dr inż. Misiak Jacek

email: misiak@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 24 17

consultations:

Tuesday 12.00-13.00

group name: J_Misiak_KGZiG_konsultacje

link to MS Teams

dr hab. inż. Mucha Jacek, prof. AGH

email: mucha@geol.agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 23 71

mgr inż. Ożóg Magdalena

email: ozogm@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 46 02

dr hab. inż. Pieczonka Jadwiga, prof. AGH

email: jpieczon@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 24 33

consultations:

Wenesday 11.00-12.00

group name: J_Pieczonka_KGZiG_konsultacje

link to MS Teams

prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam

email: piestrz@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 24 33

consultations:

established individually with students

dr hab. Prsek Jaroslav, prof. AGH

email: prsek@yahoo.com

tel:  +48 12 617 24 47

consultations:

Wenesday 11.00-12.00

group name: Jaroslav-Prsek-KGZiG-konzultacje

code: ty5m20v

dr inż. Sermet Edyta

email: sermet@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 24 26

consultations:

Wenesday 13.00-14.00

group name: E_Sermet_PZZiLK_konsultacje

code: 39ibzb6

dr hab. inż. Toboła Tomasz, prof. AGH

email: tob@agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 24 00

consultations:

tob@agh.edu.pl

Tuesday 12.30-13.30

link to MS Teams

dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika

email: mwasilewska@geol.agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 23 71

consultations:

Tuesday 12.00-13.00

group name: M_Wasilewska-Błaszczyk_KGZiG_konsultacje

code: kg95k17

mgr inż. Władysław Zygo

email: wzygo@geol.agh.edu.pl

tel:  +48 12 617 24 47

consultations:

Tuesday 11.00-12.00

group name: W_Zygo_KGZiG_konsultacje

code: a7uge0w

AGH University of Science and Technology
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Department of Geology of Mineral Deposits and Mining Geology
Al.Mickiewicza 30
30-059, Kraków, Poland

Skip to content