1. Pierwiastki krytyczne w odpadach z termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
 2. Analiza możliwości zgazowania węgla brunatnego ze złóż Regionu Zachodniego.
 3. Analiza możliwości zgazowania węgla brunatnego ze złóż Regionu Legnickiego.
 1. Analiza zdolności magazynowej pokładu soli w rejonie złoża soli kamiennej Zatoka Pucka.
 2. Analiza możliwości rozbudowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo.
 3. Możliwość magazynowania gazu ziemnego w wysadzie solnym Damasławek w świetle nowych danych.
 1. Charakterystyka geologiczno-złożowa węglonośnych utworów karbonu górnego LZW w profilach otworów wiertniczych Lublin 2, 3, 4.
 2. Charakterystyka geologiczna i złożowa węglonośnych utworów karbonu górnego GZW na podstawie otworów wiertniczych Silesia 6, 14, 15.
 1. Statystyczny opis zmienności zawartości REE w konkrecjach polimetalicznych na Pacyfiku w obszarze IOM.
 2. Statystyczny opis  zmienności wskaźnika Mn/Fe w konkrecjach polimetalicznych na Pacyfiku (obszar IOM). 
 3. Geologiczne uwarunkowania występowania konkrecji polimetalicznych w strefie Clarion-Clipperton na Pacyfiku.
 1. Charakterystyka mineralogiczna wystąpienia arsenopiryt-zlotej mineralizacje Finnträsket, Szwecja. 
 2. Charakterystyka mineralogiczna wystąpienia Cu-Mo mineralizacje Vähävaara, Szwecja. 
 3. Charakterystyka mineralogiczna żył w okolicach Mysłowa, Dolny Śląsk. 
 4. Charakterystyka mineralogiczna wystąpienia Cu mineralizacje w okolicach Uniemyśła, Dolny Śląsk. 
 5. Perspektywy występowania mineralizacji Sn-W w rejonie Leśna-Świecie, Dolny Śląsk.
 6. Charakterystyka mineralogiczna baritowo-polymetalicznej mineralizacji w rejonie Djugakini, Kosovo.
 1. Ocena wystarczalności zasobów złóż kopalin energetycznych.
 2. Wycena wartości informacji geologicznej części złoża siarki rodzimej.
 1. Charakterystyka petrologiczna soli kamiennej ciemnoszarej z otworu M-35 wysadu Mogilno. 
 1. Badanie wiarygodności interpolacji zasobności Ag we fragmencie złoża Polkowice-Sieroszowice.


Skip to content