• prod dr hab inż Adam Piestrzyński
 • dr hab inż Jadwiga Pieczonka, prof AGH
 • dr hab inż Jaroslav Prsek, prof AGH
 • dr hab inż Krzysztof Bukowski, prof AGH
 • dr inż Edyta Sermet
 • dr hab inż Jacek Mucha, prof AGH
 • dr inż Jacek Misiak
 • dr inż Dariusz Botor
 1. Perspective of Sn deposit in Kamienica range, E-part
 2. Perspective of Sn deposit in Kamienica range, W-part
 3. Geo-strat model of the N part Sieroszowice Mine based on drill holes
 4. Rare-Earth-Elements Mineralogy of granitic pegmatite at Sakangyi area, in Mogok Township, Mandalay Region, Central Myanmar
 1. Occurrences of precious metals in the secondary oxidation zone, O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
 2. Geochemical and mineralogical characteristic of ore minerals from old dumps and adits in the vicinity of Miedzianka, Lower Silesia.
 3. Geochemical and mineralogical characteristic of REE from Dong Pao deposit, N-Vietnam
 4. Geo-strat model of the NW part Rudna Mine based on drill holes
 5. Geology, and Geochemistry of Gold Deposit from Nweyon Area, Mandalay, Myanmar
 6. Geochemical and mineralogical characteristic of ore minerals from old dumps and adits in the Kowary region.
 1. Sfaleryt z obszaru mineralizacyjnego Stan Terg (Kosovo) – sklad chemiczny i paragenezy
 2. Minerals from the tetrahedrite group from the Stan Terg mineralizing system (Kosovo)- chemical and paragenetical constraints/ Mineraly grupy tetraedrytu z obszaru mineralizacyjnego Stan Terg (Kosovo): sklad chemiczny i paragenezy.
 3. Barite-basemetal mineralization from Djugakini basin, Kosovo: mineralogical characteristics.
  Ore occurrence in Gllama, Kosovo: mineralogical characteristics.
 4. Mineralogical characteristics of the barite-basemetal mineralization of the Kaczawskie Gory Mts.
 5. Characteristics of the Sb mineralization from Drazhnje Pb-Zn ore district/ Charakterystyka antymonowej mineralizacji rudnego okręgu Pb-Zn Drazhnje (Kosovo).
 6. Sphalerite from the various occurrences in the Stan Terg mineralizing system (Kosovo) – chemical and paragenetical constraints / Sfaleryt z obszaru mineralizacyjnego Stan Terg (Kosovo) – sklad chemiczny i paragenezy.
 7. Pb-Zn-(Ag) occurrence Gumnishte, Kosovo – mineralogical characteristics./ Pb-Zn-(Ag) wystąpienie Gumnishte, Kosovo – charakterystyka mineralogiczna.
 8. Mineralogical and geochemical characteristics of the Nb-Ta-Sn mineralization from the Kibara Belt, Central Africa.
 9. Rare metal mineralization in the leucogranites from Sharr Mountains, Kosovo.
 1. Occurence of giant gypsum intergrows in Wiślica area
 2. Perspektywiczne zasoby soli kamiennej w Polsce
 3. Halite crystalline covers in the area of the Crystal Caves in the Wieliczka Salt Mine
 1. Geologiczne warunki wydobycia siarki metodą podziemnego wytapiania w złożu wtórnie eksploatowanym na przykładzie złoża Basznia-1.
  Złoża wapieni blocznych w rejonie świętokrzyskim – stan udokumentowania a rzeczywiste zapotrzebowanie i wykorzystanie.
 2. Możliwości zagospodarowania złoża siarki Rudniki w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego.
 1. Zmienność i ocena jakości urobku w jednej z kopalń Cu-Ag LGOM
 2. Zmienność i ocena zawartości siarki w urobku jednej z kopalń węgla brunatnego
 3. Modelowanie zależności cech geometrycznych konkrecji na Pacyfiku w obszarze IOM
 1. Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z wybranego pokładu, GZW.
 2. Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z wybranego pokładu, LZW.
 1. Modelowania numeryczne procesów uwęglenia w utworach karbońskich SW części GZW.
AGH University of Science and Technology
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Department of Geology of Mineral Deposits and Mining Geology
Al.Mickiewicza 30
30-059, Kraków, Poland

AGH University of Science and Technology
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Department of Geology of Mineral Deposits and Mining Geology
Al.Mickiewicza 30
30-059, Kraków, Poland

Skip to content